Informacja prasowa

13 grudnia, 2010 10:45 am Published by

W poniedziałek 13 grudnia br. w Krakowie, Komisja Certyfikacyjna przyznała kolejne, zarazem ostatnie w tym roku, certyfikaty programu „Szpital bez bólu”. Do prestiżowego grona dołączyło 10 placówek – 8 szpitali i 2 oddziały.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 13 grudnia br. Komisja Certyfikacyjna w składzie:

 • prof. Jan Dobrogowski – Przewodniczący Komisji,
 • prof. Ewa Mayzner – Zawadzka,
 • dr Józef Boyko
 • doc. Hanna Misiołek,
 • dr Jarosław Woroń,

po kontroli dokumentacji stwierdziła, że warunki konieczne do uzyskania certyfikatu „Szpital bez bólu” spełniły szpitale:

 1. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
 2. SPZOZ w Sandomierzu
 3. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
 4. Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
 5. ZZOZ Cieszyn
 6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 8. Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

oraz oddziały:

 1. Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, KSS  im. Jana Pawła II w Krakowie
 2. Oddział Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy!

Categorised in:

This post was written by sbb_admin