Ośrodki zgłoszone

Lista ośrodków będących w procesie certyfikacji:

Projekt zaczął działać w lipcu 2017 r.

 1. Provita Sp. z o.o. Angelius Szpital, ul. Fabryczna 13 d, 40-611 Katowice
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-278 Białystok
 3. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
 4. NU-MED GRUPA S.A. ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
 5. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek
 6. Carolina Medical Center, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
 7. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
  Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
 9. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów