Ośrodki zgłoszone

Lista ośrodków będących w procesie certyfikacji:

Projekt zaczął działać w lipcu 2017 r.

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
  2. „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1, 42-603 Tarnowskie Góry