Aktualności

Szanowni Państwo informujemy, że data najbliższej Certyfikacji Programu Szpital Bez Bólu została ustalona.

Spotkanie Komisji Certyfikacyjnej odbędzie się w Krakowie w dniu

12 czerwca 2023 r.

Zaproszenia do udziału w Certyfikacji zostaną wysłane do wytypowanych Szpitali.

W 2010 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zainicjowały program „Szpital bez bólu”, który polega na wprowadzeniu na oddziały pooperacyjne i zabiegowe standardów uśmierzania  bólu pooperacyjnego. Placówki, które spełnią odpowiednie kryteria otrzymują certyfikat „Szpital bez bólu”.

Organizatorzy projektu >>

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego,  a także w związku z wejściem w życie 11 maja 2017 roku nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, przyznającej chorym prawo do uśmierzania bólu,  Polskie Towarzystwo Badania Bólu  uruchomiło od lipca 2017 roku projekt certyfikacji „Szpital Bez Bólu dla oddziałów i szpitali niezabiegowych, ukierunkowany na zaktualizowanie wiedzy lekarzy  i pielęgniarek na temat leczenia bólu przewlekłego.

Zasady przyznawawnia certyfikatu

Odpowiednie informacje znajdziecie Państwo w obu sekcjach serwisu.

AKTUALNOŚCI

Charakterystyka Produktu Leczniczego – Pyralgin