Aktualności

CERTYFIKAT „SZPITAL BEZ BÓLU”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu podjął uchwałę o wprowadzeniu od 1.01.2024 r. opłaty za przystąpienie do certyfikacji, recertyfikacji w ramach akcji „Szpital bez bólu” w wysokości 500 zł.

Dane do przelewu:
Konto bankowe PTBB
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Santander Bank Polska o/Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560
Tytuł przelewu: Szpital bez bólu

 

W 2010 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zainicjowały program „Szpital bez bólu”, który polega na wprowadzeniu na oddziały pooperacyjne i zabiegowe standardów uśmierzania  bólu pooperacyjnego. Placówki, które spełnią odpowiednie kryteria otrzymują certyfikat „Szpital bez bólu”.

Organizatorzy projektu >>

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego,  a także w związku z wejściem w życie 11 maja 2017 roku nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, przyznającej chorym prawo do uśmierzania bólu,  Polskie Towarzystwo Badania Bólu  uruchomiło od lipca 2017 roku projekt certyfikacji „Szpital Bez Bólu dla oddziałów i szpitali niezabiegowych, ukierunkowany na zaktualizowanie wiedzy lekarzy  i pielęgniarek na temat leczenia bólu przewlekłego.

Zasady przyznawawnia certyfikatu

Odpowiednie informacje znajdziecie Państwo w obu sekcjach serwisu.

AKTUALNOŚCI

Charakterystyka Produktu Leczniczego – Pyralgin