Korzyści z uzyskania certyfikatu

  • Promocja szpitala poprzez umieszczenie informacji o certyfikacie na stronach internetowych,  wspieranie się patronatem towarzystw naukowych zaangażowanych w realizacje projektu „Szpital bez bólu”
  • Poprawa satysfakcji pacjentów z jakości leczenia
  • Redukcja kosztów hospitalizacji pacjentów dzięki zmniejszeniu częstości występowania powikłań związanych z nieleczonym lub źle leczonym bólem ostrym i przewlekłym
  • Zmniejszenie ryzyka skarg pacjentów za naruszenie ustawy o prawach pacjenta:
    Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta >>
  • Umożliwienie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe z NFZ na realizację programu
  • Spełnienie kryteriów związanych z akredytacją szpitala

Uzyskanie przez szpital lub oddział certyfikatu „Szpital bez bólu” jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu / na danym oddziale uśmierzanie bólu pooperacyjnego lub/i leczenie bólu przewlekłego związanego z chorobą podstawową prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia.