Monitorowanie i leczenie bólu

Certyfikowany oddział musi zdobyć conajmniej 42 punkty według poniższego Standardu:

STANDARD MONITOROWANIA I LECZENIA BÓLU W ODDZIAŁACH NIEZABIEGOWYCH

 1. W szpitalu podczas zbierania wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego identyfikuje się pacjentów z bólem ostrym i przewlekłym:
  • tak: 5
  • nie: 1
 2. U wszystkich pacjentów z występowaniem bólu ostrego i przewlekłego prowadzony jest wywiad w celu ustalenia patomechanizmu bólu, jego lokalizacji, natężenia oraz dotychczas stosowanego leczenia i jego skutków:
  • tak: 5
  • nie: 1
 3. Szpital posiada możliwość w uzasadnionych przypadkach skierowania pacjenta na konsultację specjalistyczną do poradni leczenia bólu:
  • tak: 5
  • w ograniczonym zakresie: 3
  • nie: 1
 4. U każdego pacjenta ze zidentyfikowanymi dolegliwościami bólowymi prowadzone jest monitorowanie bólu, 2 krotnie w ciągu doby:
  • tak: 5
  • nie: 1
 5. Wyniki monitorowania bólu są odnotowywane w dokumentacji pacjenta:
  • tak: 5
  • nie: 1
 6. Leczenie bólu prowadzone jest adekwatnie do patomechanizmu powstawania oraz natężenia bólu:
  • tak: 5
  • nie: 1
 7. Czy po podaniu leków przeciwbólowych prowadzi się monitorowanie, dokumentowanie ich skuteczności w czasie skorelowanym z maksymalnym efektem analgetycznym?:
  • tak: 5
  • w ograniczonym zakresie: 3
  • nie: 1
 8. W szpitalu monitorowane są działania niepożądane stosowanych leków przeciwbólowych:
  • tak: 5
  • nie: 1
 9. W receptariuszu szpitalnym dostępne są analgetyki niezbędne do leczenia bólu zgodnie z aktualnymi wytycznymi:
  • tak: 5
  • w ograniczonym zakresie: 3
  • nie: 1
 10. Przed włączeniem leków przeciwbólowych wyklucza się istnienie ograniczeń i przeciwwskazań do ich podania , zgodnie z aktualnymi danymi o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych:
  • tak: 5
  • w ograniczonym zakresie: 3
  • nie: 1

 

Materiały do pobrania:

Karta dokumentacji postępowania przeciwbólowego w bólu przewlekłym.pdf