Informowanie pacjenta o możliwościach uśmierzania bólu pooperacyjnego

Ból pooperacyjny stanowi podstawową obawę przedoperacyjną u większości pacjentów. Jego skuteczne uśmierzanie prowadzi natomiast do uzyskania lepszego poziomu satysfakcji pacjenta. Jednym ze sposobów poprawy przeciwbólowego postępowania pooperacyjnego jest edukacja pacjenta oraz poprawa jego świadomości doświadczeń pooperacyjnych. Dlatego personel w szpitalach lub na oddziałach ubiegających się o certyfikat „Szpital bez Bólu” powinien informować pacjenta m.in. o tym, że:

  • Po zabiegu może występować ból, jednak istnieją skuteczne metody jego łagodzenia,
  • Nasilenie bólu pooperacyjnego będzie systematycznie kontrolowane, przed zabiegiem należy też poinstruować pacjenta w zakresie oceny bólu (skala NRS, VAS),
  • W przypadku odczuwania bólu powinien zawsze zwrócić na to uwagę personelowi, który się nim opiekuje na oddziale,
  • Otrzyma skuteczne leczenie przeciwbólowe,
  • Wskutek zabiegu, znieczulenia lub stosowanego leczenia przeciwbólowego może odczuwać działania niepożądane np. nudności, zawroty głowy.

Informacje te powinny zostać przekazane w rozmowie z pacjentem przed planowaną operacją, a także w postaci ulotki informacyjnej.

Materiały do pobrania:
Ulotka dla pacjenta – Ból po zabiegu chirurgicznym
Ulotka dla pacjenta – Pompa do znieczulenia kontrolowanego przez pacjenta
Ulotka dla pacjenta – Leczenie bólu metoda nadtwardówkową
Ulotka dla pacjenta – Bloki nerwowe