Najczęstsze pytania

Czy ocena postępowania przeciwbólowego w ramach projektu Szpital bez bólu dotyczy również znieczulenia stosowanego w trakcie porodu?

Certyfikat Szpital bez bólu obejmuje ocenę postępowania przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym i nie jest związany z oceną anestezji w okresie porodu.

Jak długo mierzyć ból u pacjenta po zabiegu?

Długość pomiaru bólu u pacjenta zależy od kategorii zabiegu operacyjnego i czasu trwania dolegliwości bólowych. Temat omówiony jest w szkoleniu.

Jak zmierzyć ból u niemowląt i małych dzieci?

Pomiar bólu u niemowląt i małych dzieci powinien być przeprowadzony według oceny mimiki dziecka przez rodzica. Temat omówiony jest w szkoleniu

Jak zmierzyć ból u osób z zaburzonym kontaktem lub wentylowanych respiratorem?

Pomiar bólu o tych pacjentów dokonywany jest w oparciu o specjalne skale omówione w szkoleniu e-learningowym LeczBól .pl

Jak często należy powtarzać pomiar natężenia bólu u pacjentów po operacji?

Pomiary natężenia bólu powinny być prowadzone kilka razy na dobę (co najmniej 4 razy) – w równych odstępach czasu.

Czy natężenie bólu powinno być oceniane w spoczynku czy w warunkach dynamicznych?

Natężenie bólu powinno być mierzone zarówno w spoczynku jak i w warunkach dynamicznych (głęboki oddech, kaszel).

Gdzie można zdobyć przyrządy/linijki do mierzenia bólu?

Linijki do mierzenia bólu są do nabycia w Internecie,  może je dostarczyć  także przedstawiciel firmy Mundipharma Polska, partner projektu „Szpital bez bólu”. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do przedstawiciela firmy lub mailowo na adres pytania@szpitalbezbolu.pl.

Jakie informacje na temat uśmierzania bólu pooperacyjnego należy przekazywać pacjentom?

Pacjent powinien być poinformowany że:

  • Po zabiegu może występować ból, jednak istnieją skuteczne metody jego łagodzenia,
  • Nasilenie bólu pooperacyjnego będzie systematycznie kontrolowane, przed zabiegiem należy też poinstruować pacjenta w zakresie oceny bólu (skala NRS, VAS),
  • W przypadku odczuwania bólu powinien zawsze zwrócić na to uwagę personelowi, który się nim opiekuje na oddziale,
  • Otrzyma skuteczne leczenie przeciwbólowe,
  • Wskutek zabiegu, znieczulenia lub stosowanego leczenia przeciwbólowego może odczuwać działania niepożądane np. nudności, zawroty głowy.

Kiedy należy informować pacjenta o uśmierzaniu bólu?

O występowaniu bólu pooperacyjnego, możliwościach i metodach jego uśmierzania pacjent powinien zostać poinformowany przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Czy organizatorzy udostępniają materiały edukacyjne, które można wykorzystać w rozmowie z pacjentem?
Ze strony www.szpitalbezbólu.pl można pobrać przykładowe ulotki informacyjne dla pacjenta – https://www.szpitalbezbolu.pl/Informowanie-pacjenta-o-moliwociach-umierzania-blu-pooperacyjnego.html

Dlaczego należy informować pacjenta o uśmierzaniu bólu?

Strach przed bólem jest jedną z największych obaw towarzyszących pacjentom przed operacją, dlatego tak ważne jest, aby uświadomić pacjentowi, że istnieją skuteczne metody uśmierzania bólu i nie będzie musiał niepotrzebnie cierpieć. Ważne jest też aby pacjent wcześniej nauczył się zasad określania natężenia odczuwanego przez siebie bólu i dzięki temu umiał udzielić personelowi medycznemu informacji, na podstawie których można będzie zastosować najlepsze leczenie.

Kto powinien informować pacjenta o uśmierzaniu bólu?

O możliwościach metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego może poinformować pacjenta dowolny członek personelu medycznego (lekarz prowadzący, pielęgniarka), który wcześniej ukończył szkolenie z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Czy  po przejściu tego  szkolenia  pielęgniarka będzie mogła podawać samodzielnie leki do cewnika zewnątrzoponowego?

Temat farmakologii leków miejscowo znieczulających oraz samego znieczulenia przewodowego nie jest omówiony w obecnym kursie i planowany jest  w kursie e-learningowym LeczBól.pl na 2018 rok.