Najczęstsze pytania

Czy lekarze poszczególnych specjalizacji niezabiegowych powinni przejść całe szkolenie na temat leczenia bólu przewlekłego czy tylko na tematy dotyczące ich specjalności?

Lekarz każdej niezabiegowej specjalności powinien przeszkolić się z wszystkich tematów kursu Ból Przewlekły. W wykładach przedstawione są podstawowe zasady leczenia bólu związanego z daną jednostką chorobową, które powinny być znane każdemu lekarzowi.

Jak długo mierzyć ból u pacjenta na oddziale?

Ból należy oceniać przez cały czas pobytu pacjenta na oddziale .

Jak zmierzyć ból u osób z utrudnionym kontaktem ?

Pomiar bólu u tych pacjentów dokonywany jest w oparciu o specjalne skale omówione w szkoleniu e-learningowym LeczBól.pl w wykładzie „Leczenie bólu przewlekłego u osób w wieku podeszłym”

Jak często należy powtarzać pomiar natężenia bólu u pacjentów na oddziale?

Pomiary natężenia bólu powinny być prowadzone co najmniej dwa razy na dobę (optymalnie trzy razy na dobę) – w równych odstępach czasu.

Czy natężenie bólu powinno być oceniane w spoczynku czy w warunkach dynamicznych?

Natężenie bólu powinno być mierzone zarówno w spoczynku jak i w warunkach dynamicznych (głęboki oddech, kaszel).

Gdzie można zdobyć przyrządy/linijki do mierzenia bólu?

Linijki do mierzenia bólu są do nabycia w internecie, może je także dostarczyć przedstawiciel firmy Mundipharma Polska, partner projektu „Szpital bez bólu”. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do przedstawiciela firmy lub mailowo na adres pytania@szpitalbezbolu.pl.

Jakie informacje na temat uśmierzania bólu przewlekłego należy przekazywać pacjentom?

Pacjent powinien być poinformowany że:

  • Ból przewlekły może występować w przebiegu różnych schorzeń i w różnych sytuacjach może występować jego zaostrzenie, ale istnieją skuteczne metody jego leczenia.
  • Pacjent będzie pytany o natężenie bólu dwa razy dziennie
  • Pacjent powinien wiedzieć, że nie czekając na obchód zawsze może powiadomić personel medyczny o tym, że odczuwa ból.
  • Pacjent otrzyma leczenie przeciwbólowe. Istnieją różne metody leczenia bólu, które mogą być powodowane różnymi sposobami:
  • W razie wystąpienia działań niepożądanych przeprowadzonego leczenia przeciwbólowego (np.: nudności, senność, zatwardzenie, swędzenie) należy to zgłosić personelowi medycznemu. Działania niepożądane leczenia można ograniczyć i zastosować inne leczenie.

Kiedy należy informować pacjenta o uśmierzaniu bólu?

O tym, że oddział leczy nie tylko chorobę podstawową, ale także ból z nią związany należy poinformować pacjenta przy przyjęciu na oddział i omawianiu z nim leczenia choroby podstawowej.

Czy organizatorzy udostępniają materiały edukacyjne, które można wykorzystać w rozmowie z pacjentem?

Ze strony www.szpitalbezbólu.pl można pobrać przykładowe ulotki informacyjne dla pacjenta

Kto powinien informować pacjenta o leczeniu bólu?

O możliwościach metodach leczenia bólu przewlekłego może poinformować pacjenta dowolny członek personelu medycznego (lekarz prowadzący, pielęgniarka), który wcześniej ukończył szkolenie z zakresu leczenia bólu przewlekłego.