Rekomendacje

Zasady stosowania silnie działających opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego 2015 >>

Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia cz.1 i cz. 2 2014 >>

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 2017 >>

Klasyfikacja bólu na potrzeby ICD-11 >>

Zakres programu nauczania o bólu przewlekłym – materiały Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu >>

Ogólnoświatowy  Rok na Rzecz Walki z Bólem Stawów 2016 >>

Ogólnoświatowy Rok na rzecz Walki z Bólem Neuropatycznym 2014-2015 >>

Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Walki z Bólami Twarzy 2013-2014 >>

Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Trzewnym 2012-2013 >>

Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu głowy 2011-2012 >>

Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Mięśniowo-Szkieletowym  2009-2010 >>

Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu z powodu choroby nowotworowej 2008-2009 >>

Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory. Zalecenia 2017 >>