Ośrodki zgłoszone

Lista ośrodków będących w procesie certyfikacji:

Projekt zaczął działać w lipcu 2017 r.

  1. Provita Sp. z o.o. Angelius Szpital, ul. Fabryczna 13 d, 40-611 Katowice
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-278 Białystok
  3. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
  4. NU-MED GRUPA S.A. ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
  5. Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
  6. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość
  7. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin