Ośrodki zgłoszone

Lista ośrodków będących w procesie certyfikacji:

Projekt zaczął działać w lipcu 2017 r.

  1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
  3. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
  4. Provita Sp. z o.o. Angelius Szpital, ul. Fabryczna 13 d, 40-611 Katowice
  5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II, 22-400 Zamość