Zalecenia postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym 2011

Najnowsze zalecenia postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym.

Opracowane przez:
Hanna Misiołeka, Ewa Mayzner-Zawadzkab, Jan Dobrogowskic, Jerzy Wordliczek

Niniejsze wytyczne zostały opracowane jako wskazówki i zalecenia dla lekarzy podejmujących się zorganizować system
postępowania w opiece nad pacjentami zagrożonymi lub cierpiącymi z powodu bólu ostrego. Przedstawione zalecenia
oparte są na analizie aktualnego, dostępnego piśmiennictwa, na opinii ekspertów oraz na praktyce klinicznej.

ZALECENIA POSTĘPOWANIA W BÓLU OSTRYM I POOPERACYJNYM 2011