Categories for Bez kategorii

Europejski Tydzień Walki z Bólem

13 października, 2008 10:33 am

W dniach 13 – 20 października, już po raz 8, obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Bólem. Pomysłodawcą tej corocznej inicjatywy jest Europejska Federacja Oddziałów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu a organizatorem jej polskich obchodów jest Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Europejski Tydzień Walki z Bólem ma na celu zwrócenie uwagi zarówno opinii publicznej jak i pracowników służby zdrowia oraz instytucji rządowych kształtujących politykę zdrowotną na problem bólu, przede wszystkim w kontekście jego skutecznego i bezpiecznego uśmierzania, podkreślając konsekwentnie prawo człowieka do życia bez bólu. Konferencja inaugurująca tegoroczne polskie obchody Europejskiego Tygodnia Walki z Bólem została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, 9 października w Wiśle, w ramach II Międzynarodowego Zjazdu PTMP. Podczas konferencji prasowej mówiono przede wszystkim o prawie pacjenta do życia bez bólu oraz o wprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu programie certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu”, który ma przyczynić się do ograniczenia cierpienia pacjentów po zabiegach operacyjnych. W konferencji prasowej wzięli udział: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej prof. dr hab. Jan Dobrogowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej

Sesja „Ból pooperacyjny – co jeszcze można zrobić”

27 września, 2008 10:31 am

27 września w Krakowie, w ramach XVI Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, odbyła się sesja „ Ból pooperacyjny – co jeszcze można zrobić”. Podczas sesji Polskie Towarzystwo Badania Bólu oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie realizacji programu certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu”. Założenie i cele programu przedstawił Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, prof. Jan Dobrogowski. Od tej pory wszystkie szpitale, które chcą otrzymać certyfikat „Szpital bez bólu” mogą zgłaszać swój udział w programie. Zgłoszenie do programu można przesłać również za pośrednictwem strony www.szpitalbezbólu.pl. Podczas sesji omawiane były również inne ważne zagadnienia związane z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego, m.in. Postępy w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego- prof. Jerzy Wordliczek Ograniczenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leków przeciwbólowych – dr n. farm. Jarosław Woroń Uczestnicy sesji otrzymali najnowszy numer miesięcznika „Ból” zawierający „Wytyczne uśmierzania bólu pooperacyjnego – zalecenia 2008″.

Ogłoszenie programu certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu”

21 kwietnia, 2008 10:30 am

21 kwietnia 2008 w Warszawie podczas konferencji Rynku Zdrowia „Nowoczesne metody uśmierzania bólu – ograniczenia i możliwości” oficjalnie ogłoszony został program certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu”. Prezentacji założeń programu oraz głównych kryteriów, które będą musiały spełnić szpitale, aby uzyskać certyfikat dokonali członkowie Grupy Ekspertów programu – prof. Jan Dobrogowski, prof. Jerzy Wordliczek, doc. Hanna Misiołek oraz dr Józef Bojko. Zobacz pełną relację z konferencji „Nowoczesne leczenie bólu – ograniczenia i możliwości”