Ból przewlekły

OPIS i CELE PROJEKTU

Ból przewlekły dotyczy ponad 27% naszego społeczeństwa. Choć najczęstszymi przyczynami bólu przewlekłego są schorzenia narządu ruchu (osteoartroza i bóle krzyża) oraz bóle głowy, to trzeba pamiętać, że ból przewlekły towarzyszy wielu schorzeniom takim jak cukrzyca, miażdżyca, schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i choroba nowotworowa.

11 maja 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o którą od lat zabiegało Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Zgodnie z nią personel medyczny ma obowiązek leczyć nie tylko chorobę podstawową, ale także towarzyszący jej ból. Tym samym pacjent zyskuje podstawę prawną, aby domagać się od lekarza i zakładu opieki zdrowotnej wdrożenia leczenia przeciwbólowego.

Rozdział 6, art.20, p. 13

 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania, polegające na określeniu stopnia natęzenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia

Pełny tekst ustawy…

 

Polskie Towarzystwo Badania Bólu uznało, że od lipca 2017 certyfikat „Szpital Bez Bólu” dotyczyć będzie także oddziałow niezabiegowych, które wdrożą odpowiednie standardy oceny i leczenia bólu oraz przeszkolą swój personel w następujących tematach:

 • Patomechanizm bólu receptorowego i neuropatycznego
 • Kliniczna ocena pacjenta z bólem przewlekłym
 • Farmakoterapia bólu – aktualne wytyczne
 • Ból w schorzeniach narządu ruchu
 • Bóle głowy
 • Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego
 • Bóle  w chorobie nowotworowej. Bóle przebijające
 • Opioidy w leczeniu nienowotworowego bólu przewlekłego
 • Leczenie blu przewlekłego u osób w  wieku podeszłym

Zapraszamy do szkolenia on-line z wykładowcami PTBB.