Lista zaproszonych Szpitali na spotkanie Certyfikacyjne dnia 03 marca 2014

21 lutego, 2014 2:08 pm Published by

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław, Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, ul. Borowska 213, Wrocław
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Borowska 213, Wrocław
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław, Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, ul. Borowska 213, Wrocław
4. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg
5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9, Lublin
6. Powatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, Kamienna Góra
7. Szpital Wielospecjalistyczny ORTHOS Komorowice, ul. Wrocławska 2A, Wrocław – Komorowice
8. Szpital Żagiel MED w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 21, Lublin
9. Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, Zgorzelec
10. Szpital SALUS w Słupsku, ul. Zielona 8, Słupsk
11. „PROSTA-LITH” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Chirurgii Jednego Dnia w NZOZ „PROSTA – LITH” Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Jagiellońska 13, Kielce
12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GIN-MEDICUS Sp. z o.o., Oddział Położniczo-Ginekologiczny, ul. Sowińskiego 57, Wyszków
13. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, Siedlce
14. Polsko – Amerykańskie Kliniki Serca, Oddział Chirurgii Naczyń w Ustroniu, ul. Senatoryjna 1, Ustroń
15. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, Wrocław
16. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz
17. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7, Lwówek Śląski
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, Poznań
19. Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, ul. Sokołowskiego 11, Szczecin
20. Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łódzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, Łódź

Categorised in:

This post was written by Administrator