Wymogi formalne Certyfikacji 9.10.2012

1 października, 2012 8:18 am Published by

Podczas posiedzenia, rozpocznie się 9 października 2012 r. o godz. 13:00, Komisja Certyfikacyjna przeprowadzi kontrolę spełnienia przez szpital kryteriów koniecznych do uzyskania certyfikatu „Szpital bez bólu”.

Do kontroli należy przygotować:

  • Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego dla wszystkich pacjentów (oryginały) ze wskazanych dni.
  • Formularz zgłoszenia szpitala do Programu.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie personelu medycznego w szkoleniu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego (np. lista obecności z podpisami uczestników).
  • Pisemne upoważnienie od Dyrektora Szpitala.

Informacje dodatkowe:
Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego (oryginały) dla wszystkich pacjentów z ostatnich trzech miesięcy monitorowania i wdrażania procedur Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Dokumentacja obejmuje miesiące: wrzesień 2012, sierpień  2012, lipiec 2012.

Karty dokumentacji należy przygotować odpowiednio z dni:

– 4 i 20 września 2012
– 15 i 28 sierpnia 2012
– 11 i 23 lipca 2012

* Jeżeli wyznaczonym dniu nie wykonywano zabiegów, dokumentację należy przygotować, z dnia następnego lub poprzedzającego.

Prosimy o zastosowanie się do wytycznych.

Categorised in:

This post was written by sbb_admin