Ośrodki zgłoszone

Lista ośrodków będących w procesie certyfikacji:

 1. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Starachowicach, ul. Radomska 70 D, 27-200 Starachowice
 2. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpital Kolejowy w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków
 3. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 4. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-278 Białystok
 6. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów
 7. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
 8. Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno Zabiegowe MEDICINA, ul. Barska 12, 31-559 Kraków
 9. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
 10. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
 11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom
 12. Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
 13. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
 14. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź